winkel overname

Bedrijf Verkopen? Wij Helpen U Discreet En PersoonlijkLingedael

U bent ondernemer en heeft jaren gewerkt om uw bedrijf uit te bouwen. Dat betekent een mail schrijven naar mijn lijst met ondernemers via Bootstrap, plus een aantal contacten in mijn netwerk laten weten over mijn verkoop. In dergelijke situaties biedt een dergelijke bedrijfsovername een grotere slagingskans dan wanneer zelf nieuwe markten moeten worden ontgonnen. Als u uw bedrijf wilt overdragen aan uw kinderen, dan komen hierbij niet alleen zakelijk aspecten kijken. Vaak wordt in de verkoopakte een non-concurrentiebeding opgenomen, dat is een zekerheid voor de koper dat verkoper niet met zijn voormalige bedrijf gaat concurreren.

Lees ook bijvoorbeeld het artikel Ondernemingsbeurs Dus bij de waardering van de eenmanszaak moeten we ook kijken naar naar de overwinst die deze onderneming genereert. Plannen die gevolgen hebben voor particulieren, ondernemers en ondernemingen. Maasdael Corporate Finance ondersteunt DGA's, bedrijven en financiële partijen bij de verkoop van ondernemingen met een aandeelhouderswaarde van €1 - €50 miljoen. Een bedrijf beginnen is een onderneming; een bedrijf verkopen is een operatie. Nu blijkt dat ook familiebedrijven makkelijker een opvolger buiten de deur zoeken, wordt het steeds drukker op de markt van bedrijfsverkopen.

U wilt weten wie u voor zich heeft en de koper wil vanzelfsprekend meer weten over uw bedrijf. Bied je verschillende handvatten om jouw bedrijfsverkoop tot een succes te maken, van oriëntatie tot het daadwerkelijk zoeken naar kopers van jouw bedrijf. Wanneer u een bedrijf wilt verkopen, vergroot u uw slagingskansen aanzienlijk door een in de regio actieve overnamespecialist in te schakelen. De kans op een succesvolle verkooptransactie wordt in grote mate bepaald door het kunnen aantrekken van voldoende potentiële kopers.

Dat betekent een mail schrijven naar mijn lijst met ondernemers via Bootstrap, plus een aantal contacten in mijn netwerk laten weten over mijn verkoop. In dergelijke situaties biedt een dergelijke bedrijfsovername een grotere slagingskans dan wanneer zelf nieuwe markten moeten worden ontgonnen. Als u uw bedrijf wilt overdragen aan uw kinderen, dan komen hierbij niet alleen zakelijk aspecten kijken. Vaak wordt in de verkoopakte een non-concurrentiebeding opgenomen, dat is een zekerheid voor de koper dat verkoper niet met zijn voormalige bedrijf gaat concurreren.

U wilt uw bedrijf verkopen, maar welke stappen moeten er doorgelopen worden? De zoon of dochter wordt fiscaal ondernemer en profiteert ook, onder voorwaarden, van de ondernemersfaciliteiten. Tijdens de verkoop, fusie of overname moet de ondernemingsraad (OR) officieel om advies gevraagd zijn als nog sprake is van wezenlijke invloed. Deze vuistregel is een eerste globale schatting en zegt dat de waarde van een bedrijf 4 tot 6 maal de jaarwinst is. Door goed tijdig de juiste emotionele balans te vinden ontstaat binnen uw onderneming het draagvlak en de draagkracht om het zonder u als drijvende kracht te rooien.

Als uw onderneming ‘verkoop klaar' is start het verkoopproces met een zorgvuldige analyse en presentatie van de bedrijfsgegevens. Met ruim een miljoen bezoekers per jaar is de grootste onafhankelijke bedrijfsovernamesite van Nederland. Wees voorbereid om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Het zal jou ongetwijfeld niet overkomen, maar de meeste ondernemers maken de fout door veel te lang door te gaan. Het is zeker aan te raden om een deskundige te raadplegen en in te huren die ervaring heeft met bedrijfsovernames.

Het proces kan snel gaan en u hoeft geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens te delen met externe partijen. Dat is ook van belang indien de verkoop van het bedrijf niet doorgaat, om zo precontractuele aansprakelijkheid uit te sluiten. De bedrijfsovername adviseur gaat voor u op zoek naar kopers met voldoende organisatorische en commerciële capaciteiten en financiële middelen. Sommige ondernemers vinden het een bijkomend voordeel dat ze geen overnamegesprekken hoeven te voeren met de concurrentie. De kwaliteiten van het management, hun financiële situatie en uw verkoopvoorwaarden maken of een MBO kansrijk is. Wij adviseren om het management alle tijd, middelen en deskundigheid te gunnen om tot een goed overnamevoorstel te komen.

Een bedrijfsovername is voor de meeste ondernemers geen gangbare klus. Lees een boek over de verkoop van en de waardering van een bedrijf. Onze kennis van het waarderen van een onderneming stelt ons in staat een juiste inschatting te maken van de te realiseren opbrengst. Dan is het nu een mooi moment om alvast een deel van het bedrijf - bij voorkeur minder dan 50 procent - te verkopen aan bijvoorbeeld een participatiemaatschappij, strategische koper of zakelijke partner. Tip: Verwacht u dat u binnen een paar jaar in een lagere belastingschijf valt, bijvoorbeeld omdat u dan 65 wordt, laat de uitkeringen dan na die tijd ingaan.

Belangrijk hierbij is dat het gehele verkoopproces gestructureerd verloopt en u met een goed gevoel uw onderneming over kunt dragen aan de kopende partij. U kunt maar een keer uw bedrijf verkopen, dus doe het goed. Daarnaast kan het ook zijn dat u toe bent aan een nieuwe uitdaging of juist minder wilt gaan werken. Hierbij is bijvoorbeeld de ervaring van de nieuwe huurder van belang. Match Plan Corporate Finance is een middelgroot advieskantoor op het gebied van bedrijfsverkoop, management buy-outs, management buy-ins, waardebepalingen en financiering.

Wilt u uw bedrijf verkopen? Als u uw bedrijf verkoopt wordt de koper automatisch de nieuwe werkgever van de werknemers. In de verkoopfase worden de potentiële kopers benaderd en geïnformeerd. Wij voeren de onderhandelingen met een strategische koper, een investeerder, een startende ondernemer die het bedrijf wil overnemen (Management Buy-in) of een medewerker uit het eigen bedrijf (Management Buy-out) die het bedrijf wil overnemen. Zodra u uw bedrijf laat beëindigen of gaat verkopen, moet u zich uitschrijven uit het Handelsregister.

De makelaars van Company Brokers zijn geen buitenstaanders; wij zijn zelf ervaren ondernemers die als directeur of DGA grote internationale ondernemingen of MKB-bedrijven hebben geleid. Wie een overnamebod doet, speelt een grote rol in de overweging om over goedkoop administratiekantoor emmeloord te gaan tot verkoop. Wanneer u uw bedrijf wilt verkopen aan derden is het van belang om de juiste koper te vinden. Op Even Centraal Ondernemers vind je alles om aan de slag te gaan en er een succes van te maken. De bedrijfsovername adviseur voert namens u de onderhandelingen met kandidaat-kopers over de structuur van de overname en over de koopsom.

Een competitief en vitaal bedrijf is altijd goed verkoopbaar. Een goede waardering door een externe partner geeft veel rust. De beslissing om het bedrijf te verkopen, is voor veel ondernemers een enorme stap en tevens vaak een opluchting. Als u een franchise wilt verkopen moet u beginnen met een goede analyse. Maandelijks bezoeken 15.000 mogelijke kopers het BedrijfsovernameRegister. Een zo hoog mogelijke verkoopprijs is natuurlijk belangrijk, maar de bijkomende voorwaarden, garanties en andere afspraken kunnen (later) voor onaangename financiële tegenvallers zorgen, als daar niet goed over is nagedacht.

Als uw onderneming ‘verkoop klaar' is start het verkoopproces met een zorgvuldige analyse en presentatie van de bedrijfsgegevens. Met ruim een miljoen bezoekers per jaar is de grootste onafhankelijke bedrijfsovernamesite van Nederland. Wees voorbereid om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Het zal jou ongetwijfeld niet overkomen, maar de meeste ondernemers maken de fout door veel te lang door te gaan. Het is zeker aan te raden om een deskundige te raadplegen en in te huren die ervaring heeft met bedrijfsovernames.

Uw bedrijf verkopen op een strategisch optimaal moment kan tot een hogere verkoopprijs leiden. Jou bij de notaris met een goed gevoel je aandelen laten overdragen, vereist een ondernemersblik. Of het nu gaat om een strategische keuze om een bedrijf te verkopen, ieder traject heeft zijn specifieke eigenschappen waarbij wij samen met u een invulling willen geven. Maar ook bij toetreding van een (nieuwe) compagnon of als je een investeerder in je bedrijf laat participeren, is een aandelenoverdracht noodzakelijk.

In principe raadt UNO iedere ondernemer met een bedrijf in de volwassenheidsfase aan zich op enig moment te laten adviseren over de waarde van de onderneming, de waardebepalende elementen en de ontwikkeling van de waarde. De verkoop een aantal jaren doorschuiven is een derde mogelijkheid om toch een acceptabele verkoopopbrengst te realiseren bij een slecht renderende onderneming. Persoonlijke doelstellingen gaan over hoe je het bedrijf wilt achterlaten en wat je daarna wil gaan doen. Het verkoopproces is een complex en veelal emotioneel proces waarbij u de hulp en advies kunt gebruiken van een overnamespecialist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *